Thursday, December 20, 2012

Paskong Materialismo by H.J.D. Alvarez


"Paskong Materialismo?"
Tulang mapuna ni H.J.D.Alvarez

Tila iba ang tuon
Lapastangan sa Poon
Kasakimang daluyong
Karnabal taon-taon?

Si Mamona ang reyna
Maharuyong diyosa
Habang si Tatay Abba
Madalas itsapwera!

Mga diyos sa Pasko:
Santa Claus at regalo,
Bunos at aginaldo --
Christmas parting maluho?

Pero pwede ba'ng Pasko --
Balat-kayong may Kristo?
Pagkat ang espiritu --
Diablong materialismo?!

Hindi naman masama
Magdulang at magsaya
Basta ang isadiwa:
Inkarnasyong Maylikha!

Shared with permission from H.J.D. Alvarez

No comments:

Post a Comment